Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsarkiv

Hösten 2022

Inlagt av sitemaster sön 2022-12-18, 16:40

Arbetet vid fågelstationen dominerades under september av ringmärkning, vi hade tillgång till personal fram till den 20 september. Under året ringmärktes hela 4350 fåglar vilket dock är lägre än normalt. Det beror delvis på att märkplatsen Vallen var kraftigt röjd, även ute i sjön, vilket minskade antalet fåglar rejält på den lokalen.

Sommaren 2022

Inlagt av sitemaster mån 2022-08-22, 22:14

Under juni månad avslutades en intensiv vårsäsong med ett stort antal projekt. Studierna av sånglärkan fortsatte. Ortolansparven var kvar med ett par i år också men varje år undrar vi om detta är sista året. Vi har efter flera försök under några år satt sändare på skrattmåsar i år för att studera deras rörelsemönster. Vi har fått intressanta resultat och när de är analyserade och vi fått resultaten publicerade kommer vi med en utförlig beskrivning i Fåglar i Kvismaren.

Fältsäsongen 2022 igång!

Inlagt av sitemaster sön 2022-05-22, 00:34

Nu har de första medarbetarna i årets fältpersonal kommit till fågelstationen och fältsäsongen har därmed dragit igång på allvar. Till att börja med har man inventerat stararnas häckning i de starholkar som finns på olika håll i området. Man har också dragit igång med inventeringar av bl.a. tättingar i vassarna och våtmarksfåglar i reservatets olika delar.

Sommaren 2020 vid fågelstationen

Inlagt av sitemaster lör 2020-09-19, 17:06
Buskskvätta (Foto Magnus Friberg)
I år har fågelstationens personal inte haft möjlighet att skriva regelbundna dagboksuppdateringar här på hemsidan, pga mycket arbete i våra olika fågelstudier. Ett stort antal inventeringsprojekt har genomförts under våren och sommaren, och fram till den 14 augusti har ungefär 4300 fåglar ringmärkts.

2019-09-27 (Dagbok)

Inlagt av staff fre 2019-09-27, 14:05

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Cloudy

Projects: RINGING
We have been in Vallen today, 60 new birds ringed and 7 recaptures of 8 species

2019-09-26 (Dagbok)

Inlagt av staff tors 2019-09-26, 11:10

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Foggy
Projects: RINGING
We have been in Banvallen today, 11 new birds ringed and 4 recaptures of 6 species

2019-09-25 (Dagbok)

Inlagt av staff ons 2019-09-25, 18:02

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Cloudy

Projects: RINGING
We have been in Vallen today, 93 new birds ringed and 15 recaptures of 13 species

2019-09-24 (Dagbok)

Inlagt av staff tis 2019-09-24, 20:10

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Sunny

Projects: RINGING
We have been in Ässön today, 50 new birds ringed and 18 recaptures of 12 species

2019-09-23 (Dagbok)

Inlagt av staff mån 2019-09-23, 19:24

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Sunny

Projects: RINGING
We have been in Banvallen today, 48 new birds ringed and 10 recaptures of 16 species

2019-09-21 (Dagbok)

Inlagt av staff lör 2019-09-21, 15:05

Staff: Kiki Bairaktaridou (KKB), Maxence Ferrand (MHF), Javier Baron (JBO), Mario Navarro (MRN).

Weather: Sunny

Projects: RINGING
We have been in Vallen today, 51 new birds ringed and 22 recaptures of 14 species