Hoppa till huvudinnehåll

Hösten 2022

Inlagt av sitemaster sön 2022-12-18, 16:40

Arbetet vid fågelstationen dominerades under september av ringmärkning, vi hade tillgång till personal fram till den 20 september. Under året ringmärktes hela 4350 fåglar vilket dock är lägre än normalt. Det beror delvis på att märkplatsen Vallen var kraftigt röjd, även ute i sjön, vilket minskade antalet fåglar rejält på den lokalen.

Utöver den vanliga ringmärkningen så har trastsångarprojektet även i år fångat ute i sjöarna. De har då också märkt en hel del andra vasslevande fåglar. Som vanligt är sävsångare med 648 och rörsångare med 778 de talrikaste arterna både i den vanliga fångsten och i den extra vassfångsten. Det var ett bra år för grönsiska med 126 märkta.

Några ovanligare arter ringmärktes: nattskärra 1, kungsfiskare 2 och gröngöling 1 men endast 5 vassångare. Tranorna har liksom gässen minskat kraftigt på höstarna, i obsartikeln redovisas årets siffror.
Det har genomförts en omfattande restaurering i flera sjödelar så det pågår nu ett omfattande arbete kring det tidigare lite eftersatta skötselarbetet. Vi hoppas att detta kommer att göra området attraktivare både för fåglarna och besökande skådare.

Är du intresserad att arbeta vid fågelstationen nästa säsong så är du mycket välkommen att söka hos vår personalansvarige Teresa Montràs Janer, mer info här.