Hoppa till huvudinnehåll

Sommaren 2020 vid fågelstationen

Inlagt av sitemaster lör 2020-09-19, 17:06
Buskskvätta (Foto Magnus Friberg)

I år har fågelstationens personal inte haft möjlighet att skriva regelbundna dagboksuppdateringar här på hemsidan, pga mycket arbete i våra olika fågelstudier. Här kommer i stället en sammanfattning av sommarmånaderna.

Under juni månad avslutades en intensiv vårsäsong med ett stort antal projekt. Trots en kall vår och första del av sommaren så fångar vi mycket ungfåglar. Studierna av jordbruksarter har utökats med intensiva studier av bl.a. sånglärkor. Den utsatta populationen av ortolansparv fortsätter att följas. I år var det också dags för kråkinventeringen som genomförs vart femte år. Vi identifierade 35 kråkhäckningar och fyra korphäckningar. Det betyder att kråkpopulationen de senaste tjugo åren varit ganska stabil i Kvismaren, vi ser faktiskt en svag ökning från förra inventeringen 2015, detta i motsats till Artdatabanken som i år klassat kråkan som ”Nära hotad”, NT.

Våtmarksinventeringarna har genomförts enligt vår rutin. Både dvärgmås och svarttärna har häckat men trots att det fanns många dvärgmåsar i området under maj så gick endast fem par till häckning. I år försökte vi skydda dem från predation genom att sätta upp ett stängsel runt häckningarna, vilket gjordes  av länsstyrelsen, och det verkar ha fungerat då några flygga ungar sågs.

Under våren och sommaren har vi haft svåra läckage i munkarna för vattenregleringen. Det är av yttersta vikt att vattennivåerna fungerar som de ska och vi kommer att diskutera olika möjligheter till förbättringar med länsstyrelsen.

Sörbysjön har även i år varit ytterst produktiv med en stor skrattmåskoloni. Det fanns även en stor koloni i Rysjön men den övergavs på grund av läckagen så att kolonin blev torrlagd. Positivt var dock att vigg häckade för första gången på flera år.

Trots Covid19-pandemin har vi lyckats få duktig personal som stannat länge. Vi har fått hålla tillbaka projekten något eftersom personalen varit fåtalig men vi har lyckats genomföra det mesta på bästa sätt.

Ringmärkning

I projekten hade stararna ett medelmåttigt år med 161 märkta ungar i holkarna. Vassångarens expanderande i Kvismaren fortsätter och förutom en ringmärkt kull så har sjutton ungfåglar märkts, totalt alltså 24 vassångare.

Den standardiserade ringmärkningen påbörjades den 22 juni. Fram till 14 augusti har i standardmärkningen ringmärkts 2306 fåglar. Dessutom har personal från trastsångarprojektet fångat ute i sjöarna, och ringmärkt allt de fått som bifångst, vilket också skett de senaste åren. Totalt har den märkningen gett 1574 fåglar. Bland våra vanligaste fångstarter har 1243 rörsångare, 1004 sävsångare och 341 lövsångare räknats in. Bland de minst vanliga fångsterna hittills noteras 1 kungsfiskare, 1 rosenfink och två unga busksångare vilket gör det mycket sannolikt att en häckning skett i närheten!

Fram till 14 augusti har cirka 4300 fåglar ringmärkts totalt vilket är en hög siffra, något högre än fjolårets. Vi hoppas att hösten fortsätter med bra fångster och gärna spännande observationer i området.