Jobba på fågelstationen

Kvismare fågelstation behöver personal från mitten av april till september. Oavsett om du nyligen har börjat med fåglar, eller om du är en inbiten ornitolog, kan du jobba på fågelstationen.

Hela sommarhalvåret behöver vi platschefer som kan ta ett större ansvar för den dagliga verksamheten. Före midsommar behövs dessutom inventerare till bl.a. brun kärrhöksprojektet. Efter midsommar och till slutet av september behövs ringmärkare. Assistenter behövs under hela säsongen. För att jobba som assistent krävs ingen tidigare erfarenhet av fågelstationsarbete. Det räcker med intresse för fåglar och natur. Minimiåldern för assistenter är 15 år.

Traktamente betalas ut till personal som jobbar minst en vecka. Ersättningen ligger på 450 kr/vecka för assistenter och 1000/vecka för ringmärkare, inventerare och platschefer. Du bor gratis i stationsbyggnaden Ängfallet, där maten brukar skötas kollektivt (med en insats om ca 40 kr/dag).

Kontakta personalchefen om du vill jobba på Kvismare fågelstation, Magnus Friberg, tel 073-503 08 35, e-post: staff_manager@kvismaren.org.