Hoppa till huvudinnehåll

Inventering av vassångare

År 2012 påbörjas ett projekt där den helt nyligen etablerade arten i Kvismaren skall studeras med medel från Elis Wides fond. Målet är att se hur många individer och häckningar vi har och om det fortfarande är ströfåglar eller om vi har en liten men etablerad population.