Hoppa till huvudinnehåll

Stare

År 1988 sattes 100 starholkar upp i fyra grupper i Kvismaren. Holkprojektet drivs inom ramen för projekt PMK (Projektet för miljökvalitetsövervakning) på Naturvårdsverket via Lunds universitet. Genom dessa holkar, som skötts och kontrollerats av fågelstationen, har parantal och häckningsresultat kunnat följas. Restaureringen av betesmarker omkring Kvismaren har gjort att holkarna idag har relativt hög beläggning och en stor ungfågelproduktion.