Hoppa till huvudinnehåll

Skrattmås

I början av 1990-talet uppmärksammades att skrattmåsen minskade i hela Sverige, ett nationellt projekt påbörjades för att finna orsakerna och Kvismare fågelstation deltog med en studie i Rysjöns skrattmåskoloni. Ungfågelproduktionen mättes, ungarnas vikt vid olika åldrar samt predation studerades. Det konstaterades att för få ungfåglar överlevde och dessa resultat gällde för fler platser i Sverige. Tyvärr kunde man inte säkert fastställa orsakerna men troligen har näringsunderlaget för skrattmåsen minskat, man spekulerade i att bättre sophantering och ett mer mekaniserat jordbruk ligger bakom. Idag räknas fortfarande produktionen av ungar i den blygsamma skrattmåskolonin i Rysjön.