Hoppa till huvudinnehåll

Bli medlem

Medlemmarna är en av de viktigaste förutsättningarna för att forsknings- och naturvårdsarbetena ska kunna utföras vid Kvismare Fågelstation. Medlemmarna behövs för att kunna lägga tyngd bakom förslag på naturvårdsåtgärder i Kvismaren. Dessutom utgör medlemsavgifterna den största inkomstkällan i Föreningen Kvismare Fågelstations budget.

Som medlem får du årligen information om fågelstationens arbete i föreningens
årsskrift och tre informationsblad.

Du behövs för att stödja naturvården och forskningen vid Kvismaren. Bli medlem genom att betala in årsavgiften till Föreningen Kvismare Fågelstations postgirokonto 56 53 62-1.

Medlemsavgiften för ett år är 200 kr. Om du vill lämna ett extra bidrag till verksamheten kan du bli Kvismarit. Årsavgiften för Kvismarit är 500 kr eller mer.

Ungdomar betalar 100 kr till och med det kalenderår de fyller 20 år. Kom ihåg att ange födelseår vid inbetalningen!

Familjemedlem kan man bli om det redan finns en fullbetalande medlem i hushållet. Årsavgiften är 50 kr per familjemedlem.

Ditt stöd behövs! Klicka här för att anmäla dig som medlem!