Hoppa till huvudinnehåll

Häckfågeltaxeringen i Sörön

Blåsippa. Foto Etienne Debenest

År 1965 påbörjades Söröinventeringen. Denna inventering av ett lövskogsområde pågick under 40 år med samma inventerare fram till och med 2004 och har sedan fortsatt i något modifierad form.