Hoppa till huvudinnehåll

Ruggningsstudier av gamla fåglar

År 1968 startade något trevande en studie av ruggningen hos de gamla fåglar som byter fjädrar fullständigt efter häckningen. Från och med 1973 har så gott som samtliga fångade fåglar i denna kategori ruggningsundersökts. Registreringens sker på en särskild blankett med en schematisk bild av vinge och stjärt. Hittills är över 10 000 ruggkort ifyllda och analyser har publicerats för en rad arter. Genom att fångsten i Kvismaren pågår hela ruggningsperioden för de flesta arter är det möjligt att få fram mycket bra grunddata. På de flesta andra håll sker ruggningsundersökningarna först under senare delen av ruggningsperioden.

Mest registrerad och analyserad är sävsparven. Det visade sig bl.a. att ruggningen påverkas av väderleken. Temperaturen i april–maj har betydelse. Kalla år förlängs ruggningen ca 3 dagar. Extrema förhållanden, snö sent på våren och varm sommar i jämförelse med varm vår och kall sommar kan i medeltal ge en skillnad i ruggningsperiod på hela 10 dagar. Honor ruggar snabbare än hannar.