Hoppa till huvudinnehåll

Pungmes

Pungmes. Foto Magnus Friberg

År 1989 skedde en större etablering av pungmes då nio individer kom och året efter 14–21 individer. Pungmesen har en mycket spännande häckningsbiologi och redan från början märktes många individer med färgringar. För att vara en så liten fågel är den mycket rörlig både inom en häckningssäsong och mellan åren. Det visade sig att pungmesarna i Mellansverige kan ses som en enda population. En hanne rörde sig under några år mellan Köping, Kvismaren, Tåkern, Roxen och Venan! Arten är polygyn – polyandrisk. Med det menas att en hona kan häcka med flera hannar under en säsong och en hanne kan häcka med flera honor. Tyvärr har arten minskat de senaste åren inte enbart vid Kvismaren utan i hela Mellansverige.