Jan Rees ny stationschef

Vi fick flera mycket väl kvalificerade ansökningar till tjänsten som utlystes i början av 2009. Slutligen blev det Jan Rees som fick tjänsten som sträcker sig från 15 april till 30 oktober.

Jan Rees är bosatt i Karlstad och har varit ringmärkare vid Hammarö fågelstation sedan 1990. Han är disputerad och kommer närmast från en fyraårig forskarassistenttjänst där han framför allt riktat in sig på hajars evolution.

Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Jan i Kvismaren.

Julkort

Föreningens julkortsserie utgörs av fyra motiv - blåmes, domherre, gulsparv och trastar - samtliga framställda efter akvareller målade av konstnären Nils Forshed. Samtliga vykort kostar 4 kr/styck. Vid beställning av minst 10 kort 3 kr/styck. Bifoga porto om 5 kronor. Beställning sker via postgiro 56 53 62 -1, Kvismare Fågelstation.

Litografier – lämplig julklapp!

I fågelstationens litografiserie med kvismaremotiv finns fyra motiv kvar i begränsat antal, nämligen nr 2 Harald Wibergs ”Bläsänder över Rysjön”, nr 4 Bo Mörneruds ”Brun kärrhök och Skrattmåsar”, nr 5 Lennart Sands ”Varfågel i Vårvintersälg” samt nr 6 Gunnar Brusewitz ”Sjungande Ortolansparv”.

Upplagan för samtliga sex motiv i serien är 280 ex. Vid beställning, sätt in 720 kr (inkl 70 kr för frakt & emballage) på postgiro 89 26 94-1, Kvismare Fågelstation. Frågor besvaras av Bo Runesson 070-657 6203.