Cross-continental migratory connectivity and spatiotemporal migratory patterns in the great reed warbler

Meddelandenummer

179

Meddelandetyp

artikel i tidskrift

Författare

Koleček J, Procházka P, El-Arabany N, Tarka M, Ilieva M, Hahn S, Honza M, de la Puente J, Bermejo A, Gürsoy A, Bensch S, Zehtindjiev P, Hasselquist D & Hansson B

Utgivningsår

2016

Tidskrift / Utgivare

Journal of Avian Biology

Årgång / Volym / Rapportnummer

47

Sidor

756-767

DOI

10.1111/jav.00929