Kontakt

Om du undrar något om Föreningen Kvismare fågelstation och vår verksamhet kan du kontakta oss.

Generella frågor
Skriv till oss på e-postadressen info@kvismaren.org.

Jobb på fågelstationen
Kontakta personalchefen på staff_manager@kvismaren.org.

Adressändringar
Kontakta medlemskassören för att anmäla adressändringar, medlemsregister@kvismaren.org.

Frågor och synpunkter på webbplatsen
Kontakta webmaster på webmaster@kvismaren.org.

Personalen på Ängfallet
Under fältsäsongen kan du kontakta personalen som finns på fågelstationen vid Ängfallet:
Kvismare fågelstation
Norrbyås 421
705 95 Örebro
tel: 019-23 80 31